Winter race Dvorníky – Včeláre 2023

Winter race Dvorníky – Včeláre 2023


Detaily


Miesto konania: Dvorníky – Včeláre

Organizátor: BG Autosport

Amatérske automobilové preteky v automobilovom slalome organizované občianskym združením BG Autosport.