BMW Z-Roadsters: Otvorenie sezóny

BMW Z-Roadsters: Otvorenie sezóny


Detaily


BMW Z-Roadsters: Otvorenie sezóny – Výlet cez Skýcov

Zraz účastníkov: Parkovisko RIJA-Bavaria, Nitra

Organizátor: BMW Z3 Club SK o.z.