PAV Jankov vŕšok 2023

PAV Jankov vŕšok 2023

Majstrovstvá Slovenskej republiky v pretekoch automobilov do vrchu – AUTOPOLA Jankov vŕšok 2023

Miesto konania: Uhrovec – Jankov vŕšok

Organizátor: ZO ZTŠČ MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou